Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-10-26 07:42:00

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem nr 200/2016 z dnia 1 grudnia 2016 roku, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Boguchwała w roku 2017.