a
data wydruku: 2024-07-24 23:41:21
BOGUCHWAŁA OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY

Gmina Boguchwała

e-mail: um@boguchwala.pl www: boguchwala.pl

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Bezpłatne szkolenia dla organizacji pozarządowych

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce wspólnie z partnerem lokalnym - Fundacją Fundusz Lokalny SMK, w ramach projektu "Możemy więcej i lepiej - Akademia współpracy finansowej JST-NGO" współfinansowanego ze środków Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Fundusz Inicjatyw Obywatelskich zapraszają do udziału w bezpłatnych szkoleniach dotyczących finansowych mechanizmów współpracy samorządów i organizacji pozarządowych.

Szkolenia adresowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych i obejmują stosowanie i wdrażanie następujących mechanizmów współpracy:

 • inicjatywa lokalna,
 • małe granty,
 • dotacja inwestycyjna,
 • regranting,
 • umowy wieloletnie,
 • pożyczki, gwarancje, poręczenia,
 • budżet obywatelski,
 • zamówienia publiczne.

W trakcie szkoleń doświadczeni praktycy przekażą uczestnikom wiedzę na temat tworzenia i działania tych mechanizmów, korzyści wynikających z ich stosowania, pokażą także konkretne przykłady samorządów, które efektywnie stosują instrumenty współpracy finansowej. Uczestnicy szkoleń będą mogli również zapoznać się z modelem regrantingu wypracowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych zakwalifikowanych do udziału w szkoleniach:

 • Ÿbędą mieli możliwość uczestnictwa w dwudniowych, bezpłatnych szkoleniach (organizator pokrywa wszystkie koszty, w  tym: wyżywienie, nocleg, materiały etc),
 • otrzymają, bezpłatny podręcznik regrantingu oraz materiały szkoleniowe, obejmujące wszystkie pozostałe mechanizmy współpracy finansowej,
 • zostaną objęci wsparciem doradczym związanym z wdrażaniem w wytypowanych gminach mechanizmów współpracy finansowej.

Szkolenia odbywać będą się pomiędzy listopadem 2016 roku a styczniem 2017 roku, a wsparcie doradcze dla organizacji we współpracy z samorządami będzie dostępne w okresie od stycznia 2017 roku do czerwca 2017 roku.

Szczegóły: www.fundacjasmk.pl

Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2016-10-03
opublikował Tomasz Sitek
stanowisko Administrator
data publikacji 2016-10-03 09:42
data ostatniej aktualizacji
aktualizacja dokonana przez

Data zmiany Zmodyfikował Czynność