Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-06-06 14:02:24

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Ogłoszenie o wsparciu zadania publicznego

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem nr 153/2016 z dnia 6 września 2016 roku, przyznał Stowarzyszeniu Krzewienia Kultury Zespół Pieśni i Tańca "Kompanija" w Boguchwale dotację na realizację zadania publicznego pn. "Smaki Jesieni".

Na realizację zadania przeznacza się kwotę w wysokości 7 150,00 zł (słownie: siedem tysięcy sto pięćdziesiąt złotych).