Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-10-26 07:52:10

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem nr 141/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 roku, ogłasza otwarty konkurs ofert za realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży z Gminy Boguchwała w 2016 roku.