Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-10-29 05:41:10

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej w roku 2016

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem nr 51/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 roku, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej w roku 2016.

Na realizację przeznacza się kwotę w wysokości 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych). Treść ogłoszenia stanowi załącznik do Zarządzenia.