Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-08-09 10:59:39

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury w roku 2016

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem nr 26/2016 z dnia 29 lutego 2016 roku, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakresie kultury w roku 2016.

Na realizację zadań przeznacza się kwotę w wysokości 10 000 zł, słownie: dziesięć tysięcy złotych. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do Zarządzenia.