Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2019-10-20 23:10:38

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2016

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem nr 5/2016 z dnia 15 stycznia 2016 roku, przyznał dotacje na realizacje zadań publicznych z dziedziny kultura fizyczna i sport w roku 2016:

  1. Stowarzyszeniu Sportowo-Turystycznemu "Lubcza" na realizację zadania pn. "Tworzenie i doskonalenie systemu szkolenia sportowego wśród społeczności Gminy Boguchwała w różnych dyscyplinach sportu ze szczególnym uwzględnieniem gier zespołowych, prowadzenie rozgrywek amatorskich oraz organizacja dla dzieci, młodzieży i dorosłych imprez i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach we współpracy ze związkami sportowymi i stowarzyszeniami" - w kwocie 20 000,00 zł, słownie: dwadzieścia tysięcy złotych, przekazanych w formie wsparcia,

  2. Stowarzyszeniu Współpracy i Rozwoju "Progres" na realizację zadania pn. "Organizacja i przeprowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie nauki jazdy na łyżwach na lodowisku przy Szkole Podstawowej oraz nauki jazdy na rolkach na terenie skateparku w Boguchwale" - w kwocie 4 300,00 zł, słownie: cztery tysiące trzysta złotych, przekazanych w formie wsparcia.