Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-09-30 16:32:17

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku

Burmistrz Boguchwały Zarządzeniem nr 161/2015 z dnia 14 sierpnia 2015 roku przyznał dotację Stowarzyszeniu Sportowo-Turystycznemu "Lubcza", na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Gminy Boguchwała w roku 2015 - organizacja V Wyścigu Rowerowego MTB Boguchwała 2015. Na realizację zadania wymienionego przeznacza się w formie wsparcia kwotę w wysokości 13 000 zł, słownie: trzynaście tysięcy złotych.