Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-08-07 00:41:17

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Ogłoszenie o wsparciu zadania publicznego

W wyniku analizy formalnej, merytorycznej i rachunkowej oferty realizacji zadania publicznego złożonej z inicjatywy organizacji pozarządowej w dniu 08.06.2015 r. przez Zakładowy Klub Sportowy Izolator z siedzibą w Boguchwale, ul. Techniczna 1 otrzymuje dotację w formie wsparcia na realizację zadania pn. "Organizacja wypoczynku letniego - Obóz sportowy dla dzieci młodzieży z terenu Gminy Boguchwała".

Na realizację zadania przeznacza się kwotę w wysokości 7 000 zł, słownie: siedem tysięcy złotych.