Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-10-29 06:05:40

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Ogłoszenie o wsparciu zadania publicznego

W wyniku analizy formalnej, merytorycznej i rachunkowej oferty realizacji zadania publicznego złożonej z inicjatywy organizacji pozarządowej w dniu 26.05.2015 r. przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Gminy Boguchwała otrzymuje dotację w formie wsparcia na realizację zadania pn. "Organizowanie różnego rodzaju form wypoczynku i rekreacji zmierzającej do osiągnięcia wyższego poziomu funkcjonowania i integracji społecznej osób niepełnosprawnych - Mamy tylko siebie".

Na realizację zadania przeznacza się kwotę w wysokości 6 750,00 zł słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych.