a
data wydruku: 2024-06-21 09:27:52
BOGUCHWAŁA OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY

Gmina Boguchwała

e-mail: um@boguchwala.pl www: boguchwala.pl

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Ogłoszenie o wsparciu realizacji zadania publicznego - Turniej piłki nożnej dla osób po amputacji

Burmistrz Boguchwały Zarządzeniem nr 89.2024 z dnia 12 kwietnia 2024 r. przyznał dotację dla Fundacji Stali Rzeszów z siedzibą ul. Hetmańska 69,35-078 Rzeszów, na realizację zadania publicznego pn. "Turniej piłki nożnej dla osób po amputacji".

LINK: https://bip.boguchwala.pl/pl/407-ogloszenia/15153-organizacje-pozarzadowe/16822-ogloszenie-o-wsparciu-realizacji-zadania-publicznego-turniej-pilki-noznej-dla-osob-po-amputacji.html