a
data wydruku: 2024-07-24 23:26:22
BOGUCHWAŁA OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY

Gmina Boguchwała

e-mail: um@boguchwala.pl www: boguchwala.pl

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez podmiot w trybie bezkonkursowym - Organizacja Konferencji Szkoleniowej dla przedsiębiorców z gminy Boguchwała

Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja konferencji szkoleniowej dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała” złożona przez organizację pozarządową Klub Przedsębiorców gminy Boguchwała, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi dotyczące oferty, zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie można zgłaszać na adres e-mail: z.lencewicz@um.boguchwala.pl do dnia 19 marca 2024 roku.

LINK: https://bip.boguchwala.pl/pl/407-ogloszenia/15153-organizacje-pozarzadowe/16501-oferta-realizacji-zadania-publicznego-zlozona-przez-podmiot-w-trybie-bezkonkursowym.html

Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2024-03-11
opublikował Tomasz Sitek
stanowisko Administrator
data publikacji 2024-03-11 15:01
data ostatniej aktualizacji 2024-03-12 08:56
aktualizacja dokonana przez Żaneta Lencewicz

Data zmiany Zmodyfikował Czynność
2024-03-12 08:56 Żaneta Lencewicz modyfikacja treści
2024-03-11 15:09 Tomasz Sitek publikacja treści