a
data wydruku: 2024-06-25 13:47:18
BOGUCHWAŁA OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY

Gmina Boguchwała

e-mail: um@boguchwala.pl www: boguchwala.pl

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2023 r.

Burmistrz Boguchwały Zarządzeniem nr 166.2023 z dnia 2 sierpnia 2023 r. przyznał dotację na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2023 r. dla Podkarpackiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych.

Link:  https://bip.boguchwala.pl/pl/423-konkursy/12080-konkursy-rozstrzygniete/14702-wyniki-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-w-zakresie-upowszechniania-kultury-i-ochrony-dziedzictwa-narodowego-w-2023-r.html?strona=1#ak14702