a
data wydruku: 2024-07-21 08:15:41
BOGUCHWAŁA OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY

Gmina Boguchwała

e-mail: um@boguchwala.pl www: boguchwala.pl

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w 2023 roku

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem nr 83.2023 z dnia 25 kwietnia 2023 roku, przyznał dotację na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku.

LINK: https://www.bip.boguchwala.pl/222,224/224/art24569.html

Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2023-05-02
opublikowała Katarzyna Piwowar
stanowisko Administrator
data publikacji 2023-05-02 14:58
data ostatniej aktualizacji
aktualizacja dokonana przez

Data zmiany Zmodyfikował Czynność