a
data wydruku: 2024-06-18 13:13:46
BOGUCHWAŁA OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY

Gmina Boguchwała

e-mail: um@boguchwala.pl www: boguchwala.pl

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez podmiot w trybie bezkonkursowym

Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Akcje szkoleniowo - startowe oraz wyposażenie w sprzęt sportowy oraz reprezentacyjny" złożona przez Stowarzyszenie "FIGHT-FUN" z Niechobrza na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Link: https://www.bip.boguchwala.pl/222,223/223/art24467.html