a
data wydruku: 2024-06-21 09:38:21
BOGUCHWAŁA OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY

Gmina Boguchwała

e-mail: um@boguchwala.pl www: boguchwala.pl

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Ogłoszenie o wsparciu realizacji zadania publicznego

Burmistrz Boguchwały Zarządzeniem nr 40.2023 z dnia 23 lutego 2023 r. przyznał dotację dla Stowarzyszenia LKS „GROM” z siedzibą Mogielnica 204E, 36-040 Boguchwała, na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie zajęć piłki nożnej dla dzieci”.

Link: https://www.bip.boguchwala.pl/222,224/224/art24400.html

Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2023-02-24
opublikowała Katarzyna Piwowar
stanowisko Administrator
data publikacji 2023-02-24 14:37
data ostatniej aktualizacji
aktualizacja dokonana przez

Data zmiany Zmodyfikował Czynność