a
data wydruku: 2024-07-24 23:38:58
BOGUCHWAŁA OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY

Gmina Boguchwała

e-mail: um@boguchwala.pl www: boguchwala.pl

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Ogłoszenie o wsparciu realizacji zadania publicznego

Burmistrz Boguchwały Zarządzeniem nr 39.2023 z dnia 23 lutego 2023 r. przyznał dotację dla Fundacji "AUXILIUM", ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów, z oddziałem w Boguchwale, (Plac Rynek 2), na realizację zadania publicznego pn. "Trening umiejętności społecznych dla dzieci w wieku szkolnym".

Link: https://www.bip.boguchwala.pl/222,224/224/art24399.html

Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2023-02-24
opublikowała Katarzyna Piwowar
stanowisko Administrator
data publikacji 2023-02-24 14:35
data ostatniej aktualizacji
aktualizacja dokonana przez

Data zmiany Zmodyfikował Czynność