a
data wydruku: 2024-07-24 23:35:26
BOGUCHWAŁA OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY

Gmina Boguchwała

e-mail: um@boguchwala.pl www: boguchwala.pl

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez podmiot w trybie bezkonkursowym

Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja zimowego biegu trailowego >>WIELKI LAS<< " złożona przez organizację pozarządową: Stowarzyszenie Sportowo-Turystyczne "Lubcza" na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Link do informacji: https://www.bip.boguchwala.pl/222,223/223/art24307.html

Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2023-01-17
opublikowała Katarzyna Piwowar
stanowisko Administrator
data publikacji 2023-01-17 15:06
data ostatniej aktualizacji
aktualizacja dokonana przez

Data zmiany Zmodyfikował Czynność