a
data wydruku: 2024-06-21 08:52:15
BOGUCHWAŁA OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY

Gmina Boguchwała

e-mail: um@boguchwala.pl www: boguchwala.pl

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez podmiot w trybie bezkonkursowym

Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Promocja dwanych obyczajów związanych ze Świętemi Bożego Narodzenia" złożona przez Stowarzyszenie Kultury Tradycji i Nowoczesności Wielu Pokoleń z siedzibą w Zgłobniu, 36-046 Zgłobień 77, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi dotyczące oferty, zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie można zgłaszać na adres e-mail: k.piwowar@um.boguchwala.pl do dnia 7 grudnia 2022 roku.

Link do informacji: https://www.bip.boguchwala.pl/222,223/223/art24164.html

Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2022-11-30
opublikowała Katarzyna Piwowar
stanowisko Administrator
data publikacji 2022-11-30 11:53
data ostatniej aktualizacji
aktualizacja dokonana przez

Data zmiany Zmodyfikował Czynność