a
data wydruku: 2024-06-25 15:08:37
BOGUCHWAŁA OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY

Gmina Boguchwała

e-mail: um@boguchwala.pl www: boguchwala.pl

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez podmiot w trybie bezkonkursowym

Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Trening umiejętności społecznych dla dzieci w wieku szkolnym" złożona przez Fundację "AUXILIUM", ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów, z oddziałem w Boguchwale, (Plac Rynek 2) na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi dotyczące oferty, zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie można zgłaszać na adres e-mail: k.piwowar@um.boguchwala.pl do dnia 2 listopada 2022 roku.

Link do informacji: https://bip.boguchwala.pl/222,223/223/art24047.html