a
data wydruku: 2024-07-24 23:37:02
BOGUCHWAŁA OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY

Gmina Boguchwała

e-mail: um@boguchwala.pl www: boguchwala.pl

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez podmiot w trybie bezkonkursowym

Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Turniej piłki nożnej dla osób po amputacji" złożona przez Fundację Stali Rzeszów na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi dotyczące oferty, zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie można zgłaszać na adres e-mail: k.piwowar@um.boguchwala.pl do dnia 16 czerwca 2022 roku.

LINK: https://bip.boguchwala.pl/222,223/223/art23666.html

Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2022-06-09
opublikował Tomasz Sitek
stanowisko Administrator
data publikacji 2022-06-09 14:51
data ostatniej aktualizacji
aktualizacja dokonana przez

Data zmiany Zmodyfikował Czynność