Gmina Boguchwała

e-mail:
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2023-06-09 16:23:54

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku

Burmistrz Boguchwały Zarządzeniem nr 85.2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku.

Termin składania ofert upływa w dniu 04.05.2022 r. o godzinie 10:00.

LINK: https://www.bip.boguchwala.pl/222,223/223/art23501.html