Gmina Boguchwała

e-mail:
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2023-06-09 16:13:10

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez podmiot w trybie bezkonkursowym

Oferta realizacji zadania publicznego pn. ">>Opowieści, wspomnienie i wydarzenia opisane wierszem<< - warsztaty literackie wraz z wydaniem publikacji" złożona przez organizację pozarządową Stowarzyszenie Kobet "Kultura Razem z Tradycją", na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi dotyczące oferty, zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie można zgłaszać na adres e-mail: k.piwowar@um.boguchwala.pl do dnia 4 kwietnia 2022 roku.

LINK: https://bip.boguchwala.pl/222,223/223/art23469.html