Gmina Boguchwała

e-mail:
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2023-06-09 16:43:34

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Ogłoszenie o wsparciu realizacji zadania publicznego

Burmistrz Boguchwały Zarządzeniem nr 28.2022 z dnia 1 lutego 2022 r. przyznał dotację dla Stowarzyszenia Sportowo-Turystycznego "Lubcza" z Racławówki na realizację zadania publicznego pn. "Organizacja zimowego biegu trailowego >>WIELKI LAS<<"

Link: https://bip.boguchwala.pl/222,224/224/art23322.html