Gmina Boguchwała

e-mail:
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2023-06-09 16:39:10

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Wyniki konkurs projektów - sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Boguchwała

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem Nr 27.2022 z dnia 1 lutego 2021 roku, przyznał dotacje celowe na realizacje zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Boguchwała w terminie do 30 czerwca 2022 roku.

https://bip.boguchwala.pl/222,224/224/art23321.html