Gmina Boguchwała

e-mail:
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2023-06-09 16:34:58

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Ogłoszenie o wsparciu realizacji zadania publicznego

Burmistrz Boguchwały Zarządzeniem nr 18.2022 z dnia 20 stycznia 2021 r. przyznał dotację dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "Gimnasion" z siedzibą Plac Rynek 2, 36-040 Boguchwała, na realizację zadania publicznego pn. "Organizacja VII Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego o Puchar Burmistrza Boguchwały".

Link: https://bip.boguchwala.pl/222,224/224/art23319.html