a
data wydruku: 2024-06-21 10:34:45
BOGUCHWAŁA OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY

Gmina Boguchwała

e-mail: um@boguchwala.pl www: boguchwala.pl

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez podmiot w trybie bezkonkursowym

Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Udział Zespołu Band Podaruj Miłość w Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Osób Niepełnosprawnych Barwy Sztuki w Łucku na Ukrainie" złożona przez organizację pozarządową Fundację "Podaruj Miłość" na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi dotyczące oferty, zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie można zgłaszać na adres e-mail: m.dziedzic@um.boguchwala.pl do dnia 25 maja 2021 roku

Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2021-05-19
opublikował Maciej Dziedzic
stanowisko Administrator
data publikacji 2021-05-19 15:06
data ostatniej aktualizacji
aktualizacja dokonana przez

Data zmiany Zmodyfikował Czynność