a
data wydruku: 2024-06-21 10:18:31
BOGUCHWAŁA OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY

Gmina Boguchwała

e-mail: um@boguchwala.pl www: boguchwala.pl

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez podmiot w trybie bezkonkursowym

Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja konferencji szkoleniowej dla przedsiębiorców z Gminy Boguchwała" złożona przez organizację pozarządową Klub Przedsiębiorców Gminy Boguchwała na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi dotyczące oferty, zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie można zgłaszać na adres e-mail: m.dziedzic@um.boguchwala.pl do dnia 24 maja 2021 roku

Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2021-05-18
opublikował Maciej Dziedzic
stanowisko Administrator
data publikacji 2021-05-18 15:02
data ostatniej aktualizacji
aktualizacja dokonana przez

Data zmiany Zmodyfikował Czynność