a
data wydruku: 2024-06-21 08:42:09
BOGUCHWAŁA OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY

Gmina Boguchwała

e-mail: um@boguchwala.pl www: boguchwala.pl

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży w 2021 roku

Burmistrz Boguchwały Zarządzeniem nr 61.2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakresie upowszechniania kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży w 2021 roku.

Termin składania ofert upływa w dniu 12.05.2021 r. o godzinie 09:30

Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2021-04-21
opublikował Maciej Dziedzic
stanowisko Administrator
data publikacji 2021-04-21 15:10
data ostatniej aktualizacji
aktualizacja dokonana przez

Data zmiany Zmodyfikował Czynność