Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-10-20 02:17:39

Ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze wniosków LGD "Trygon - Rozwój i Innowacja"

Lokalna Grupa Działania "Trygon – Rozwój i Innowacja" ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach  podziałania 19.2  "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020" na operację w zakresie:  Promowania Obszaru Objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Ogłoszenie o naborze wniosków oraz planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele (ogólny i szczegółowy) i przedsięwzięcie oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki dostępne w załączniku poniżej. 

Szczegóły na stronie: www.lgd-trygon.pl/ogloszenia-o-naborach-na-granty