Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-09-29 15:05:09

Ogłoszenia

Konsultacje dot. proponowanych zmian w procedurze wyboru i oceny operacji w ramach SRL

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon - Rozwój i Innowacja”, zwraca się z prośbą o wyrażenie opinii na temat proponowanych zmian w Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 wraz z wzorami stosowanych dokumentów. Wyrażona opinia pozwoli na wprowadzenie proponowanych zmian w zakresie niniejszej procedury

Konsultacje mają charakter anonimowy.


Państwa opinię wyrażoną na załączonym formularzu (wniosek o zaopiniowanie proponowanych zmian) proszę wysłać na adres: 
promocja@lgd-trygon.pl  lub dostarczyć do Biura Stowarzyszenia w Boguchwale, Pl. Rynek 2, 36-040 Boguchwała (p.1.06) do dnia 21.03.2019 r. do godz. 12:00.