Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-08-04 17:01:40

Ogłoszenia

Nabór wniosków - Wzmacnianie kapitału społecznego w zakresie ochrony środowiska

Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja" ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach podziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację w zakresie: wzmacnianie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.