Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-08-09 10:49:39

Ogłoszenia

Nabór wniosków - wzmacnianie kapitału społecznego

Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja" ogłasza o nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach podziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020" na operację w zakresie: Wzmacnianie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.