Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-10-30 05:01:42

Ogłoszenia

Zmiany w przepisach dot. wycinki drzew

W związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U.2017.1074), od 17 czerwca 2017 r. obowiązywać będą szczególne reguły postępowania dotyczące usunięcia drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, przewidujące m.in. obowiązek zgłoszenia przez właściciela nieruchomości zamiaru usunięcia drzewa w przypadku gdy obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza: