Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-06-06 12:49:19

Ogłoszenia

Otwarty konkurs na wyłonienie partnera do projektu

Otwarty konkurs na wyłonienie partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Konkursu Nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-005/16 Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.4. Rozwój Opieki Żłobkowej w Regionie.

Pracownik do kontaktu: Joanna Przystaś, tel. 17 87 55 221