Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-06-06 12:23:39

Ogłoszenia

Odwołanie konkursu ofert

Burmistrz Boguchwały odwołuje konkurs ofert na realizację Zadania pt. "Organizacja i prowadzenie Dziennego Domu Senior-WIGOR w Racławówce" ogłoszony w formie załącznika do Zarządzenia nr 222/2015 z dnia 3 listopada 2015 r.

Odwołanie konkursu nastąpiło z powodu niepodpisania umowy na prowadzenie w/w zadania przez podmiot wyłoniony w otwartym konkursie ofert.

Informację niniejszą zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boguchwała, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Boguchwale oraz na stronie internetowej: www.boguchwala.pl.