a
data wydruku: 2024-06-20 10:44:00
BOGUCHWAŁA OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY

Gmina Boguchwała

e-mail: um@boguchwala.pl www: boguchwala.pl

Ogłoszenia

Zaproszenie na III Sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Boguchwale

Bartłomiej Leśniak – Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej w Boguchwale informuje, że w dniu 25 lutego 2022 r. o godz. 17:00 w Sali Wystawienniczej Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale odbędzie się III sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej – kadencja 2020-2023. 

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 
2.Podsumowanie działań zrealizowanych przez MRM w roku 2021. 
3.Ustalenie planu zadań do zrealizowania w roku 2022 z uwzględnieniem kosztów realizacji. 
4.Sprawy różne, wolne wnioski. 
5.Zamknięcie obrad.  

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, obrady sesji odbędą się bez udziału publiczności.