a
data wydruku: 2024-02-26 21:21:43
BOGUCHWAŁA OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY

Gmina Boguchwała

e-mail: um@boguchwala.pl www: boguchwala.pl

Ogłoszenia

Zaproszenie na II Sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej

Bartłomiej Leśniak – Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej w Boguchwale informuje, że w dniu 23 lutego 2021 roku o godz. 16:00 w Sali Wystawienniczej Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale odbędzie się II sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej – kadencja 2020-2022.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
  2. Złożenie ślubowania przez Radnych nieobecnych na I sesji.
  3. Ustalenie planu zadań do zrealizowania w 2021 roku.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków na 2021 rok.
  5. Sprawy różne, wolne wnioski.
  6. Zamknięcie obrad.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, obrady sesji odbędą się bez udziału publiczności.

Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2021-02-17
opublikował Maciej Dziedzic
stanowisko Administrator
data publikacji 2021-02-17 09:03
data ostatniej aktualizacji
aktualizacja dokonana przez

Data zmiany Zmodyfikował Czynność