Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-05-23 18:53:44

Ogłoszenia

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem nr 60.2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Na realizację zadań przeznacza się w formie wsparcia kwotę w wysokości 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych).