Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2021-05-14 18:16:44

Kalendarz Wydarzeń

XXIII sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 poz.713 z późn.zm), zwołuje XXIII sesję Rady Miejskiej w Boguchwale, która odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2020 roku o godz. 10:00 w Sali Wystawienniczej Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale, Plac Rynek 2.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub Seniora w Zarzeczu oraz zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Seniora w Zarzeczu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior - WIGOR.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Zasłużonego Obywatela Gminy Boguchwała.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Spółki Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Boguchwale ze Spółką GOKOM INFRASTRUKTURA Sp. z o.o. w Boguchwale poprzez przejęcie.
 10. Informacja o stanie środowiska naturalnego na terenie Gminy Boguchwała z uwzględnieniem problematyki pól elektromagnetycznych.
 11. Zamknięcie obrad.

Transmisja sesji dostępna na: www.youtube.com/GminaBoguchwałaVideo

Szczegółowe informacje dotyczące prac Rady Miejskiej w Boguchwale dostępne na: www.boguchwala.esesja.pl