Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2021-05-15 15:36:39

Kalendarz Wydarzeń

XIII Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz.U. 2019 poz.506 ze zm ) zwołuje XIII Sesję Rady Miejskiej w Boguchwale, która odbędzie się w dniu 14 listopada 2019 roku o godz. 12.00 w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji.

II. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2019 roku,

2) Zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2019 roku.

III. Zamknięcie sesji.

                                                     

                                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                           Piotr Pustelny