Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-09-29 06:43:44

Kalendarz Wydarzeń

Zebranie Mieszkańców Osiedla Boguchwała Dolna

25 września 2019 r. o godz. 18:00 w Szkole Podstawowej w Boguchwale ul. Teodora Lubomirskiego 2, odbędzie się Zebranie Mieszkańców Osiedla Boguchwała Dolna, z następującym porządkiem:

  1. Otwarcie Zebrania.
  2. Uchwalenie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu Osiedla na 2020 rok.
  3. Wolne wnioski i zapytania.
  4. Zamknięcie zebrania.

Zgodnie ze Statutem Osiedla Boguchwała Dolna w przypadku braku quorum, zebranie odbędzie się w II terminie tj. 25.09.2019 r. o godz. 18:15.