Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2021-05-15 15:34:37

Kalendarz Wydarzeń

Zebranie Mieszkańców Osiedla Boguchwała Górna

27 września 2019 r. o godz. 18:00 w Urzędzie Miejskim w Boguchwale ul. Suszyckich 33, odbędzie się Zebranie Mieszkańców Osiedla Boguchwała Górna, z następującym porządkiem:

  1. Otwarcie Zebrania.
  2. Uchwalenie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu Osiedla na 2020 rok.
  3. Wolne wnioski i zapytania.
  4. Zamknięcie zebrania.

Zgodnie ze Statutem Osiedla Boguchwała Górna w przypadku braku quorum, zebranie odbędzie się w II terminie tj. 27.09.2019 r. o godz. 18:15.

Przewodniczący Zarządu

                                                                                        Osiedla Boguchwała Górna

                                                                                Marcin Szalacha