Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-04-07 11:57:41

Kalendarz Wydarzeń

Zebranie Wiejskie w Woli Zgłobieńskiej

18 września 2019 r. o godz. 19:00 w Domu Kultury w Woli Zgłobieńskiej odbędzie się Zebranie Wiejskie z następującym porządkiem:

1. Otwarcie zebrania.

2. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) podziału funduszu sołeckiego na rok 2020,

2) zmian wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2019 rok.

3. Wolne wnioski i zapytania.

4. Zamknięcie zebrania.

Zgodnie ze Statutem Sołectwa Wola Zgłobieńska w przypadku braku quorum, zebranie odbędzie się w II terminie tj.  18 września 2019 r. o godz. 19:15

Sołtys Sołectwa Wola Zgłobieńska

Roman Krupa