Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-04-07 12:01:44

Kalendarz Wydarzeń

Zebranie Wiejskie w Racławówce

13 września 2019 r. o godz. 19:00 w Domu Kultury w Racławówce odbędzie się Zebranie Wiejskie z następującym porządkiem:

1. Otwarcie zebrania.
2. Podjęcie uchwały w sprawie podziału funduszu sołeckiego na rok 2020.
3. Wolne wnioski i zapytania.
4. Zamknięcie zebrania.

Zgodnie ze Statutem Sołectwa Racławówka w przypadku braku quorum, zebranie odbędzie się w II terminie tj.  13 września 2019 r. o godz. 19:15.