Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-10-01 14:06:20

Kalendarz Wydarzeń

Zebranie Wiejskie w Racławówce

22 lipca 2019 roku o godzinie 19:00 w Sołectwie Racławówka w Domu Kultury w Racławówce odbędzie się Zebranie Wiejskie z następującym porządkiem:

1. Otwarcie zebrania.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2019 rok.

3. Wolne wnioski i zapytania.

4. Zamknięcie zebrania.

Sołtys Sołectwa Racławówka

Kazimiera Gajdek

 Zgodnie ze Statutem Sołectwa Racławówka w przypadku braku quorum, zebranie odbędzie się w II terminie tj. 22 lipca 2019r. o godzinie 19:15.