Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-09-29 05:47:07

Kalendarz Wydarzeń

Zebranie Wiejskie w Niechobrzu

16 lipca 2019 roku o godzinie 19:00 w Sołectwie Niechobrz w Domu Kultury w Niechobrzu (na Krzyżówce) odbędzie się Zebranie Wiejskie z następującym porządkiem:

1. Otwarcie zebrania.

2. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego

2) Zmiany przeznaczenia dodatkowych środków dla sołectwa

3. Wolne wnioski i zapytania.

4. Zamknięcie zebrania.

Sołtys Sołectwa Niechobrz

Marian Kawa

 Zgodnie ze Statutem Sołectwa Niechobrz w przypadku braku quorum, zebranie odbędzie się w II terminie tj. 16 lipca 2019r. o godzinie 19:15.