Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2021-05-14 19:32:04

Kalendarz Wydarzeń

Zebranie Mieszkańców Osiedla Boguchwała Centrum

Przewodniczący Zarządu Osiedla Boguchwała Centrum zwołuje Zebranie Mieszkańców Osiedla Boguchwała Centrum w dniu 11 marca 2019 roku o godz. 17:00 w Miejskim Centrum Kultury, ul. Plac Rynek 2.

TEMATYKA ZEBRANIA

1. Otwarcie Zebrania.
2. Informacja o realizacji zadań samorządu.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • wyrażenia opinii dotyczącej zmiany w statucie  Osiedla Boguchwała Centrum,
  • wyrażenia opinii dotyczącej zmiany uchwały dotyczącej zasad usytuowania miejsc sprzedaży i warunków  podawania napojów alkoholowych.

4. Wolne wnioski i zapytania.
5. Zamknięcie zebrania.