Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-09-29 07:35:48

Kalendarz Wydarzeń

Zebranie Wiejskie w Woli Zgłobieńskiej

25 listopada 2018 roku o godz. 11:30 w Domu Kultury w Woli Zgłobieńskiej odbędzie się Zebranie Wiejskie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wyrażenie opinii zebrania wiejskiego w sprawie zagospodarowania pomieszczeń po Osrodku Zdrowia w budynku Domu Kultury.
3. Wyrażenie opinii zebrania wiejskiego w sprawie likwidacji dwóch przystanków murowanych na terenie sołectwa Wola Zgłobieńska.
4. Wolne wnioski i zapytania.
5. Zamknięcie zebrania.