Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2021-05-15 17:08:18

Kalendarz Wydarzeń

Zebranie Wiejskie w Lutoryżu

1 czerwca 2018 roku o godz. 18:00 w Domu Kultury w Lutoryżu odbędzie się Zebranie Wiejskie z następującym porządkiem:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii zebrania wiejskiego dotyczącej:
    - ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
    - ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i warunków podawania napojów alkoholowych,
    - wprowadzenia na terenie gminy Boguchwała odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych.
  3. Wolne wnioski i zapytania.
  4. Zamknięcie zebrania.